75, aco, aditivi, ALL, bco, bečej, beograd, blizanci, by pass, Calm, centar, COCC-X, cpm, Cycle, Dahra, dodaci, domaće, ds, ds/dso, dso, fakultet, farmatan, fiksatori, gel, glicerol, glikol, globadry, globafix, Global, globamax, globastop, heifer, Herb, hrana, hrvatska, ishrana, jetra, ketoza, korvet, koze, krave, krmače, krv, laboratorija, liquid, Liver, Lyfe, mc, medicine, melasa, mikotoksini, minerali, mlečnost, mleka, mleko, natura, Natura, nazimice, nerazgradivi, Nutrition, obrok, osemenjavanje, ovce, period, pik, pkb, plodnost, plus, poljoprivredna, poljoprivredni, prasad, prašenja, prašenje, prasići, pro, proizvodnja, propilen, proteini, prvopraskinje, prvotelke, razgradivi, repa, repe, repina, scc, šećerne, seksirano, seme, servis, sevnica, slovenija, srbija, stanica, stočarstvo, stočna, stoka, subotica, suplementi, suprasne, svinje, tanimil, tanini, telad, telići, urea, veterina, veterinarska, veterinarske, vitalis, Vitalis, vitamini, zadruga, zasušene, zasušenje, živina, životinje

Savremena informatička rešenja za sastavljanje receptura smeša koncentrata

27.05.2020. (Izvor: CSSFMX2020demo)

Uspeh stočarske proizvodnje u najširem kontekstu je rezultat interakcije nasledne osnove životinja i paragenetskih faktora. Negenetski faktori su brojni i obično se zajednički imenuju kao odgajivački uslovi. To su pre svega uslovi smeštaja, nege, ishrane i zdravstvene zaštite životinja. Teško je neke od njih posebno izdvojiti kao najvažnije. Ipak, kada se razmatra struktura cene koštanja stočarskih proizvoda, svakako da je ishrana jedan od najznačajnijih odgajivačkih uslova. Pravilno koncipiranje obroka, moguće je jedino uz dobro poznavanje hemijskog sastava hraniva i potreba životinja. Čak i kada ovaj zadatak obavljaju profesionalni nutricionisti, to nije nimalo jednostavno. Razvoj računara donekle je olakšao ovaj mukotrpni posao. Postoje brojna softverska rešenja za sastavljanje receptura smeša koncentrata.

Mnoge namenske varijante su dostupne na tržištu, ali značajan broj korisnika, u cilju uštede, odlučuje se za rad u programima za tabelarne kalkulacije. Nije nemoguće koristiti takve programe, kao što je npr. Microsoft Office Excel, kao i brojne besplatne alternative ovog programa. Ipak, kada se korisnik opredeli za ovakav pristup, neretko se suočava sa značajnim izazovima. Normative za ishranu životinja, koje određuje adekvatna legislativa, moguće je konvertovati u formule i jednačine. Međutim, zbog velikog broja smeša po životinjskoj vrsti, i značajnog broja ovih vrsta, neretko je potrebno pravljenje nekoliko fajlova sa više stranica. Isti se povezuju na nivou nekog radnog direktorijuma.

Ovaj pristup ne predstavlja ništa novo, ali se usled kompleksnosti ovakvih struktura neretko javlja problem umanjene preglednosti. Kada u bazi hraniva postoji preko 32 polja, većina računarskih programa za tabelarne kalkulacije, nema mogućnost da ih prikaže u obliku forme. Alternativni pristup je upotreba programa za baze podataka. Ipak, relativno mali broj prosečnih korisnika ima adekvatno znanje za efikasnu upotrebu takvog softvera. Takođe, postoji i puno pozicija na kojima su moguće greške. Pored toga, nije retkost da u programima za tabelarne kalkulacije dođe do oštećenja fajlova.

Jedna od mogućih alternativa su internet platforme za balansiranje smeša koncentrata. S obzirom na kompleksnost programskog koda, postoje platforme u širokom intervalu, od najsloženijih serverski orijentisanih, do onih jednostavnijih koje su klijentno orijentisane. Tipičan primer internet portala sa klijentnom orijentacijom je CSSFMX2020. Grafički interfejs baze hraniva ima izgled spreadsheet-a, kao i u programima za tabelarne kalkulacije, ali sa formom za pojedinačni pregled hraniva, koja obuhvata veći broj polja, u poređenju sa ovakvim programima. Nedostatak klijentno orijentisanih platformi je posledica njihovog karaktera. Iste se učitavaju u RAM memoriju, tako da ne postoji mogućnost snimanja receptura, osim u drugom programu. To može da bude program za tabelarne kalkulacije ili obradu teksta. U svakom slučaju, jedinstvena identifikacija hraniva u bazi, omogućava da se ovakve recepture lako rekonstruišu naknadno. Evaluacionu verziju programa možete probati na linku CSSFMX2020demo.

Doc.dr Mihailo Radivojević

[PROČITAJTE IZVORNI TEKST]