75, aco, aditivi, ALL, bco, bečej, beograd, blizanci, by pass, Calm, centar, COCC-X, cpm, Cycle, Dahra, dodaci, domaće, ds, ds/dso, dso, fakultet, farmatan, fiksatori, gel, glicerol, glikol, globadry, globafix, Global, globamax, globastop, heifer, Herb, hrana, hrvatska, ishrana, jetra, ketoza, korvet, koze, krave, krmače, krv, laboratorija, liquid, Liver, Lyfe, mc, medicine, melasa, mikotoksini, minerali, mlečnost, mleka, mleko, natura, Natura, nazimice, nerazgradivi, Nutrition, obrok, osemenjavanje, ovce, period, pik, pkb, plodnost, plus, poljoprivredna, poljoprivredni, prasad, prašenja, prašenje, prasići, pro, proizvodnja, propilen, proteini, prvopraskinje, prvotelke, razgradivi, repa, repe, repina, scc, šećerne, seksirano, seme, servis, sevnica, slovenija, srbija, stanica, stočarstvo, stočna, stoka, subotica, suplementi, suprasne, svinje, tanimil, tanini, telad, telići, urea, veterina, veterinarska, veterinarske, vitalis, Vitalis, vitamini, zadruga, zasušene, zasušenje, živina, životinje

U Naturi Vitalis, tim od preko 20 profesionalaca konstantno je aktivan u oblasti ishrane domaćih životinja. Preko jedne decenije pomažemo farmerima da unaprede proizvodnju i učvrste svoju poziciju na tržištu. Neprekidno plasiramo na tržište nove i napredne proizvode, koji odgovaraju potrebama kupaca, u kontekstu bezbednosti u proizvodnji hrane, održivosti proizvodnje i postizanja većeg profita. Našim klijentima omogućavamo da inoviraju proizvodnju i kontrolišu sve rizične elemente iste,kao i da na taj način opstanu u proizvodnji, u godinama pred nama. Naši klijenti su farmeri i proizvođači stočne hrane, kao i mnogi drugi privredni subjekti, kojim pomažemo da unaprede efikasnost proizvodnje. Sa klijentima razvijamo i negujemo intenzivne partnerske odnose, na obostrano zadovoljstvo, kako u zemlji tako i u regionu i šire. Naše aktivnosti podrazumevaju stalnu saradnju sa eminentnim subjektima naučne i stručne zajednice, u oblasti stočarstva i veterine. Sve aktivnosti kompanije Natura Vitalis odvijaju se kroz ne prekidni transfer proizvoda i tehnologije. To su dva neraskidiva procesa u kompaniji, bilo da se radi o saradnji sa poljoprivrednim proizvođačima, laboratorijama, subjektima industrije stočne hrane, lokalnim samoupravam, neprofitnim organizacijama i svim drugim zainteresovanim stranama. POZIVAMO I VAS DA SARAĐUJETE SA NAMA !!!

U širokoj paleti proizvoda, koje Natura Vitalis nudi na tržištu, poseban značaj imaju oni iz proizvodne palete kompanije "Tanin Sevnica" , iz Slovenije. Ova kompanija je svetski lider u proizvodnji biljnog ekstrakta tanina iz listopadnih vrsta drveća. Tanini se u najvećoj meri dobijaju iz kore drveta. Od sirovina koje se koriste za ekstrakciju nastaju i proizvodi kao sto su furfural, natrijum acetat, i materijali za izradu površina drvenih elemenata. Za preko 90 godina postojanja, kompanija je prodavala svoje proizvode širom sveta. Danas, aktivnost kompanije "Tanin Sevnica" je usmerena ka unapređenju zdravlja ljudi i životinja. Njeni proizvodi imaju široku primenu u farmaceutskoj i prehrambenoj industriji, kao i u stočarstvu i živinarstvu u mnogim zemljama. Osnovni proizvod koji se koristi u ishrani životinja je Farmatan, prirodni ekstrakt tanina iz drveta pitomog kestena (Castane sativa mill). Moderna, jedinstvena proizvodnja, Istraživački i laboratorijski prostor, dostupnost visokokvalifikovanih profesionalaca, angažovanje vodećih domaćih i stranih naučnika omogućava da kompanija kontinuirano razvija nove i inovativne proizvode na bazi Farmatana u kombinaciji sa organskim i neorganskim kiselinama i solima, eteričnim uljima, butiratima i drugim komponentama. Postoji više proizvoda na bazi farmatana koji su patentirani u više od 40 zemalja, a najpoznatiji brendovi su: Farmatan, Farmatan Liquid, Farmatan ТО, Farmatan ВСО, Tanacid, Tanimil SCC. Svi dodaci stočnoj hrani koje proizvodi "Tanin Sevnica" su prirodni, i prirodnim putem se obezbeđuje zaštita zdravlja i povećanje produktivnosti životinja. Njihova upotreba može smanjiti ili čak eliminisati korišćenje lekova i hrane sa antibioiticima.