75, aco, aditivi, ALL, bco, bečej, beograd, blizanci, by pass, Calm, centar, COCC-X, cpm, Cycle, Dahra, dodaci, domaće, ds, ds/dso, dso, fakultet, farmatan, fiksatori, gel, glicerol, glikol, globadry, globafix, Global, globamax, globastop, heifer, Herb, hrana, hrvatska, ishrana, jetra, ketoza, korvet, koze, krave, krmače, krv, laboratorija, liquid, Liver, Lyfe, mc, medicine, melasa, mikotoksini, minerali, mlečnost, mleka, mleko, natura, Natura, nazimice, nerazgradivi, Nutrition, obrok, osemenjavanje, ovce, period, pik, pkb, plodnost, plus, poljoprivredna, poljoprivredni, prasad, prašenja, prašenje, prasići, pro, proizvodnja, propilen, proteini, prvopraskinje, prvotelke, razgradivi, repa, repe, repina, scc, šećerne, seksirano, seme, servis, sevnica, slovenija, srbija, stanica, stočarstvo, stočna, stoka, subotica, suplementi, suprasne, svinje, tanimil, tanini, telad, telići, urea, veterina, veterinarska, veterinarske, vitalis, Vitalis, vitamini, zadruga, zasušene, zasušenje, živina, životinje

FARMATAN MC

[VERZIJA ZA ŠTAMPU]


Biljni ekstrakt u obliku mikrokapsula, sa efektom zaštite organizma u stanjima pojačanog stresa i prevencije oboljenja kod svih životinja.


Efekti:


 • Štiti sistem organa za varenje, stimuliše rast korisne mikroflore u digestivnom traktu.
 • Poboljšava konzistenciju fecesa, ređa pojava dijareje kod mladih kategorija.
 • Stabilizuje životinje u stresnim stanjima svojom antioksidativnom aktivnošću.
 • Smanjuje mortalitet.
 • Poboljšava zdravstveni status i dobrobit životinja.

Ekonomski efekat:


 • Povećan dnevni prirast i rast.
 • Poboljšana konverzija hrane.

Sastav:


 • Tanin.

Preporučena preventivna doza:


 • Telad 0,5-1 kg / na tonu hrane.
 • Junad 0,2-0,5 kg / na tonu hrane.
 • Prasad 0,5-1 kg / na tonu hrane.
 • Svinje 0,2-0,5 kg / na tonu hrane.

Preporučena terapijska doza:


 • Telad 1-2 kg / na tonu hrane.
 • Junad 0,5-1 kg / na tonu hrane.
 • Prasad 1-1,5 kg / na tonu hrane.
 • Svinje 0,5 -1 kg / na tonu hrane.

Skladištenje i rok upotrebe:


 • Skladištiti u zatvorenom prostoru na suvom mestu, zaštićenom od sunčeve svetlosti, na sobnoj temperaturi, u originalnoj zatvorenoj ambalaži.
 • Rok trajanja 2 godine.

Pakovanje:


 • 25 kg vreće.