75, aco, aditivi, ALL, bco, bečej, beograd, blizanci, by pass, Calm, centar, COCC-X, cpm, Cycle, Dahra, dodaci, domaće, ds, ds/dso, dso, fakultet, farmatan, fiksatori, gel, glicerol, glikol, globadry, globafix, Global, globamax, globastop, heifer, Herb, hrana, hrvatska, ishrana, jetra, ketoza, korvet, koze, krave, krmače, krv, laboratorija, liquid, Liver, Lyfe, mc, medicine, melasa, mikotoksini, minerali, mlečnost, mleka, mleko, natura, Natura, nazimice, nerazgradivi, Nutrition, obrok, osemenjavanje, ovce, period, pik, pkb, plodnost, plus, poljoprivredna, poljoprivredni, prasad, prašenja, prašenje, prasići, pro, proizvodnja, propilen, proteini, prvopraskinje, prvotelke, razgradivi, repa, repe, repina, scc, šećerne, seksirano, seme, servis, sevnica, slovenija, srbija, stanica, stočarstvo, stočna, stoka, subotica, suplementi, suprasne, svinje, tanimil, tanini, telad, telići, urea, veterina, veterinarska, veterinarske, vitalis, Vitalis, vitamini, zadruga, zasušene, zasušenje, živina, životinje

FARMATAN BCO

[VERZIJA ZA ŠTAMPU]


Jedinstvena mešavina mikroinkapsuliranog biljnog ekstrakta i butirata za brojlere i koke nosilje.


Efekti:


 • Štiti sistem organa za varenje tako što sprečava naseljavanje patogenih mikroorganizama.
 • Stimuliše rast crevnih resica, povećava površinu absorbcije hranljivih materija.
 • Poboljšava varenje i iskorišćavanje hranljivih materija.
 • Stabilizuje životinje u stresnim stanjima svojom antioksidavnom aktivnošću.
 • Poboljšava konzistenciju fecesa.
 • Smanjuje lezije na grudima i kandžama.
 • Smanjuje mortalitet.
 • Poboljšava zdravstveni status i dobrobit živonja.
 • Smanjuje koncentraciju amonijaka u objektima.

Efikasnost proizvoda je u zajedničkom delovanju butirata na povećanje rasta i proizvodnje i biljnih ekstrakata na poboljšanje zdravstvenog stanja životinja.


Sastav:


 • Tanin, Ca-btiurat.

Organoleptičke osobine:


 • Oblik - mikrokapsule.
 • Ukus - adstrigentan.
 • Boja - svetlo braon.

Preporučena doza:


 • Brojleri/koke nosilje 250-1000g na tonu hrane.
 • U stresnim stanjima 2-3 puta veće doze od preporučenih tokom kratkog perioda od 3-5 dana.

Skladištenje i rok upotrebe:


 • Skladištiti u zatvorenom prostoru na suvom mestu, zaštićenom od sunčeve svetlosti, na sobnoj temperaturi, u originalnoj zatvorenoj ambalaži.
 • Rok trajanja 12 meseci.

Pakovanje:


 • 25 kg vreće.